Jaarverslag 2022

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

K.G. Weening            voorzitter

P.A. Verbrugge          secretaris-penningmeester

H.A. van Schayk        lid, contacten EHBO , opleidingen

T.J.A. Uffink              gecertificeerd docentinstructeur

                              Nederlandse Reanimatie Raad

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur.  Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling.

Een bestuursfunctie is het hele jaar vacant gebleven.

 

Werkzaamheden

Het bestuur is in 2022  een keer bijeen geweest. Verder heeft overleg digitaal en telefonisch plaatsgevonden.

Het bestuur heeft zich gericht op een van de kerntaken, het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s .

Leden van het bestuur hebben met diverse  partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, enz., zoals: 

 

       Gemeente Renkum

       Ambulancezorg Gelderland-Midden

       HarslagNu

       EHBO-verenigingen

       Bedrijven, instellingen en verenigingen

       Leverancier

       Inwoners van de gemeente Renkum

 

Door de technisch adviseur is 12 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s  en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd of vervangen.

 

AED’s

In 2022 zijn geen nieuwe AED's geplaatst. Wel is op aanvraag van bedrijven  en bewoners(verenigingen) informatie verstrekt over eventuele aanschaf van een AED en de ondersteuning daarbij door SRHV. De AED bij het ontruimde Zorgcentrum Overdal is verwijderd. Deze AED is geplaatst in de wijk Wolfsheide te Wolfheze.

 

Volgens planning is ook in 2022  bij een aantal AED’s de accu vervangen.

Alle AED's zijn buiten opgehangen in vorstvrije kasten en zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar. Alle AED's in ons beheer zijn opgenomen in het alarmeringssysteem van HartslagNu.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 50 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        12

Heelsum        4

Doorwerth    8

Heveadorp    1

Oosterbeek    19

Wolfheze      5

Reserve        1

Hiervan zijn 35 AED’s eigendom van de stichting.

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen in Renkum op minstens 30 plaatsen AED’s aanwezig .

 

HartslagNu

Al onze AED's zijn opgenomen in het oproepsysteem van HartslagNu.

In 2022 zijn van HartslagNu 23 meldingen ontvangen van mogelijk gebruik van een AED. Hierbij waren in totaal 57 AED's betrokken. Een aantal malen is een AED uit de kast gehaald en één maal is een AED daadwerkelijk ingezet. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED's gecontroleerd door onze technisch adviseur.

 

Voor geregistreerde hulpverleners is een app beschikbaar waarop alle beschikbare AED's zijn te vinden. Deze  app is helaas niet beschikbaar voor anderen.

 

Publiciteit

De gemeente heeft besloten niet langer de jaarlijkse Gemeentegids uit te brengen. Akse Media heeft dit overgenomen op commerciële basis . Wij hebben in 2021 de gegevens van onze AED's in het door dit bedrijf uitgegeven Informatiemagazine 2022 kunnen plaatsen. Dit magazine is huis-aan-huis verspreid in de gemeente Renkum.

 

In overleg met de gemeente is een kaart ontwikkeld, waarop de locaties van onze AED's zijn vermeld. Deze kaart is toegevoegd aan de informatie op onze website. Op de gemeentelijke website wordt ook aandacht besteed aan de AED's met een link naar onze website.

 

Korte vooruitblik

De aandacht zal voornamelijk worden gericht op het beheer van de  AED's in deze gemeente. Waar mogelijk en financieel haalbaar zal het aantal AED's worden uitgebreid op plaatsen, waar dat gewenst is.  Ook zal verder aandacht worden besteed aan publiciteit over de locaties van de AED's, in overleg met de gemeente. Zodra mogelijk zullen we ook weer aandacht besteden aan opleidingen.

 

 

 

Made with Namu6