Jaarverslag 2018

 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

 

K.G. Weening                          voorzitter

P.L. Hartsuijker                        vicevoorzitter

P.A. Verbrugge                        secretaris-penningmeester

H.A. van Schayk                      lid, contacten EHBO , opleidingen

T.J.A. Uffink                            gecertificeerd docentinstructeur

                                            Nederlandse Reanimatie Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur.  Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling.

Per 1 juli 2018 heeft de heer Hartsuijker zijn lidmaatschap van het bestuur beëindigd.

 

Werkzaamheden

In 2018 heeft het bestuur 2 maal vergaderd.

 

Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s en het stimuleren van  mensen tot het volgen van een opleiding.

Leden van het bestuur hebben met diverse  partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, enz., zoals: 

 

       Gemeente Renkum

       EHBO-verenigingen

       Bedrijven, instellingen en verenigingen

       Sponsoren en potentiële sponsoren

       Leverancier en installateur

       Inwoners van de gemeente Renkum

       Pers

 

De voorzitter is aanwezig geweest bij de start van Sterk Renkum en onze stichting wordt vermeld op de website van Sterk Renkum. Het streven is onze AED's ook vermeld te krijgen op die site.

Door de technisch adviseur is 12 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s  en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd of vervangen.

 

AED’s

De AED aan het buurtcentrum De Hucht aan Het Dorrestijnplantsoen te Heelsum diende verwijderd te worden in verband met de verkoop van het gebouw. De kast en AED konden met medewerking van de bewoners worden geplaatst op de woning Doornenkampseweg 53.

De AED aan het clubgebouw van de tennisvereniging aan de Simon de Vliegerstraat te Renkum moest eveneens  worden verwijderd. Hier kon de kast met AED geplaatst worden op de woning Meester van Damweg 32 te Renkum.

 

In verband met verbouwingswerkzaamheden aan het pand Groeneweg 14 is de AED aldaar tijdelijk op niet actief gezet in het alarmeringssysteem.

De AED bij tennisvereniging DUNO te Doorwerth is door de pachter van de kantine zonder overleg vervangen door een ander type AED. Besloten is deze AED niet langer in beheer te houden.

Volgens planning is ook in 2018  bij een aantal AED’s de accu vervangen.

 

Alle AED's zijn buiten opgehangen in vorstvrije kasten en zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar. Alle AED's in ons beheer zijn opgenomen in het alarmeringssysteem van HartslagNu.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 48 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        12

Heelsum        4

Doorwerth      7

Heveadorp    1

Oosterbeek  19

Wolfheze      4

Reserve        1

Hiervan zijn 34 AED’s eigendom van de stichting.

 

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen in Renkum op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig .

 

HartslagNu

In de zomer van het verslagjaar zijn de twee in Nederland werkzame alarmeringssystemen voor burgerhulpverleners samengevoegd tot een nieuw oproepsysteem onder de naam HartslagNu.

Omdat al onze AED's en burgerhulpverleners al waren ingeschreven in het oude HartslagNu-systeem, zijn al deze gegevens automatisch overgezet naar het nieuwe systeem. Een voorlichtingsbijeenkomst over het nieuwe systeem en de mogelijkheden van samenwerking tussen plaatselijke instellingen en HartslagNu is door twee bestuursleden bijgewoond.

 

In 2018 zijn van HartslagNu 21 meldingen ontvangen van mogelijk gebruik van een AED. Hierbij waren in totaal 75 AED's betrokken. Een aantal malen is een AED uit de kast gehaald en in één geval was sprake van daadwerkelijke inzet. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED's gecontroleerd door onze technisch adviseur.

 

Opleiding

In de evaluatie van het Opleidingsplan 2016 is gebleken, dat relatief weinig mensen zich aanmelden voor een herhalingscursus. Daarom is bij de gemeente een subsidie aangevraagd voor de organisatie van een Opleidingsplan 2018, een herhaling van 2016. De gemeente heeft hierop positief gereageerd en een subsidie toegezegd van maximaal € 3.000,--.

In mei 2018 zijn 3 cursusavonden georganiseerd in Renkum, Oosterbeek en Doorwerth, waarbij inwoners gratis een cursus reanimatie/gebruik van een AED konden volgen. De avonden waren zeer snel volgeboekt. Helaas moest op de avonden zelf geconstateerd worden dat een aantal mensen niet kwam opdagen. Uiteindelijk hebben 82 personen de opleiding gevolgd en het certificaat ontvangen. De deelnemers zijn geïnformeerd over het alarmeringssysteem van HartslagNu en hen is gevraagd zich daar als hulpverlener aan te melden.

 

Korte vooruitblik

De aandacht zal voornamelijk worden gericht op het beheer van de DE AED's in deze gemeente. Waar mogelijk en financieel haalbaar zal het aantal AED's worden uitgebreid op plaatsen, waar dat gewenst is. Het opleidingsplan 2018 wordt geëvalueerd en bezien zal worden op welke wijze het volgen van cursussen en herhalingscursussen het best gestimuleerd kan worden. Hierover zal overleg worden gevoerd met de EHBO-vereniging en met de gemeente Renkum.

 

14 maart 2019

 

 

 

Update: 19-03-2019

Made with Namu6