Jaarverslag 2017

 

Algemeen

De Stichting Renkum Hart Veilig is opgericht op 17 april 2008 en heeft als doelstelling o.a. het verspreiden en onderhouden van defibrillators en het stimuleren van opleidingen tot het gebruik daarvan.

 

Bestuur

Op 1 januari van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld:

 

K.G. Weening        voorzitter

P.L. Hartsuijker      vicevoorzitter

P.A. Verbrugge      Secretaris-penningmeester

H.A. van Schayk    lid, contacten EHBO , opleidingen

T.J.A. Uffink          gecertificeerd docentinstructeur

                          Nederlandse Reanimatie Raad

 

Het bestuur wordt ondersteund door een technisch adviseur.  Deze functie wordt ingevuld door de heer C. Hesseling .

 

Werkzaamheden

In 2017 heeft het bestuur 3 maal vergaderd.

 

Het bestuur heeft zich gericht op de kerntaken, dat wil zeggen het in goede staat houden van de reeds geplaatste AED’s en het stimuleren van  mensen tot het volgen van een opleiding. Daarnaast heeft het bestuur zich kunnen bezighouden met het plaatsen van AED's op zgn. witte vlekken in de gemeente en het verplaatsen van AED's waar nodig. Het opleidingsplan van eind 2016 is geëvalueerd en er zijn plannen gemaakt voor een herhaling van deze actie.

Leden van het bestuur hebben met diverse  partijen overleg gevoerd over sponsoring, het aanschaffen en plaatsen van AED’s het onderhoud daarvan, enz., zoals: 

- Gemeente Renkum

- EHBO-verenigingen

- Bedrijven, instellingen en verenigingen

- Sponsoren en potentiële sponsoren

- Leverancier en installateur

- Inwoners van de gemeente Renkum

- Pers

 

Door de technisch adviseur is 12 keer een inspectieronde gemaakt langs alle AED’s. De daarbij geconstateerde mankementen zijn verholpen. Bij klachten en signalen zijn AED’s  en kasten gecontroleerd en, zo nodig, gerepareerd.

Volgens planning is ook in 2017  bij een aantal AED’s de accu vervangen.

 

AED’s

Van het resterende bedrag van de bijdrage van Ronde tafel Oosterbeek is een AED in een buitenkast geplaatst aan de Mariënborghflat aan de Schelmseweg in Oosterbeek. In samenwerking met de bewoners van de Bloemenbuurt in Heelsum is bij de Dopheidelaan 24 een AED geplaatst.

Aan tennisvereniging Harten is medewerking verleend bij de aanschaf en plaatsing van een AED aan de Ginkelseweg 11 te Renkum. In goed overleg met de directie van Hoog Heelsum is de daar  in de hal hangende AED  verplaatst naar de buitenmuur naast de ingang. Bij zalencentrum Lebret is de buitenkast vervangen.

De AED's worden opgehangen in vorstbestendige buitenkasten en zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

 

Aan het eind van het verslagjaar zijn 49 AED’s in beheer bij de stichting, te weten:

Renkum        12

Heelsum        4

Doorwerth      8

Heveadorp      1

Oosterbeek    19

Wolfheze        4

Reserve          1

Hiervan zijn 34 AED’s eigendom van de stichting.

 

Daarnaast zijn bij bedrijven en instellingen op minstens 25 plaatsen AED’s aanwezig .

 

HartslagNu

 

Alle AED’s in beheer bij de stichting zijn aangemeld bij HartslagNu en worden vermeld op de eigen website en de websites en app's van HartslagNu  en aed4.eu van het Rode Kruis.

In 2017 zijn 21 meldingen van mogelijk gebruik van een AED geweest. Hierbij waren in totaal 104 AED’s  betrokken. Een aantal keren is de AED uit de kast gehaald en in twee gevallen was er sprake van daadwerkelijke inzet. Direct na de meldingen zijn alle betrokken AED’s  gecontroleerd door onze technisch adviseur.

 

Opleiding

Bij de EHBO-vereniging Oosterbeek zijn 48 personen uit de Bloemenbuurt te Heelsum opgeleid. Hiervoor is per persoon € 8,80 subsidie verstrekt.

Alle personen, die in het najaar 2016 de opleiding hebben gevolgd zijn in het najaar 2017 door de EHBO Oosterbeek uitgenodigd voor een herhalingscursus.

 

Publiciteit

In de editie van Hoog&Laag van 28 juni 2017 is uitgebreid aandacht besteed aan het werk van onze stichting, o.a. door interviews met onze voorzitter en onze technisch adviseur.

Naar aanleiding van een klein incident met de AED aan de Van Spaenweg heeft onze technisch adviseur aan de school aldaar een voorlichtingsles gegeven.

 

Korte vooruitblik

Het bestuur heeft zich voorgenomen de succesvolle opleidingsactie van 2016 in het voorjaar 2018 te herhalen. Hiervoor is bij de gemeente een subsidie aangevraagd. Deze subsidie is inmiddels toegekend. De voorbereidingen voor de actie zijn gestart.

Een aantal gebouwen, waaraan AED's zijn geplaatst worden gesloopt of krijgen een andere bestemming. Dit betekent dat voor de AED's een andere plaats moet worden gevonden, in verband met de spreiding het liefst in de buurt van van de oude plek. Voor twee  AED's is inmiddels een geschikte plaats gevonden.

 

 

 

 

 

 

Update: 18-03-2019

Made with Namu6