Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51,  Oosterbeek

 

Locatie: Lebretweg 5121 6861 XR Oosterbeek

 

Bereikbaarheid: 24 uur per dag, op gevel (rechts naast hoofdingang)

 

Beschikbaar gesteld door: Stichting tot het Behoud van het Parochiehuis

i.s.m. Stichting Renkum Hart Veilig

 

Update: 6 oktober 2016

Made with Namu6